Sponsoren

Zonder sponsoring had Stichting meerSEWA niet kunnen ondernemen wat wij tot nu toe hebben gedaan. Wij zijn dan ook erg dankbaar voor alle steun, zowel financiëel als materiëel, welke wij tot nu toe hebben mogen ontvangen.

Een speciale dank gaat uit naar de volgende sponsoren:

Woonzorgcentrahaaglanden         Secrets           Centric