Missie en visie

Stichting meerSEWA wil op een duurzame manier werken aan een maatschappij waarin jong en oud een een plek heeft en waarin zij ook elkaar beter weten te vinden.

Stichting meerSEWA heeft als missie het voorkomen van sociaal isolement van ouderen en deze de kans te bieden optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden die zij tot hun beschikking hebben. De ondernemingen van Stichting meerSEWA variƫren van periodieke huisbezoeken en ondersteuning bij problemen tot het organiseren van activiteiten met een sterk sociaal karakter. Voor jongeren vormen wij een platform om betrokken te raken met deze facetten van de maatschappij en een steentje bij te dragen aan het verbeteren hiervan.

Op de lange termijn willen wij ons bereik onder ouderen vergroten en de frequentie van sociale ondernemingen verhogen. Ons doel is om in 2016 een begrip te zijn in de regio met een verlaagd eenzaamheidsniveau als aantoonbaar feit.