Over ons

Door de economische crisis neemt de eenzaamheid en armoede onder, in het bijzonder allochtone, ouderen toe. Als zij op oudere leeftijd naar Nederland zijn gekomen, hebben zij weinig pensioen opgebouwd en daarnaast geen recht op een volledige AOW-uitkering. Voor ieder jaar dat een persoon elders woonachtig is geweest, wordt de hoogte van de AOW-uitkering gekort. Zodanig dat een deel onder de armoedegrens leeft.

Er bestaan mogelijkheden tot aanvullende bijstand, echter wordt daar nauwelijks gebruik van gemaakt. Veel ouderen van de eerste generatie beheersen de Nederlandse taal onvoldoende om de brieven van instanties te begrijpen en in te vullen. De tweede generatie leeft even gehaast als autochtonen en volgens de laatste peilingen is het dan ook een misvatting dat allochtonen meer zorg en tijd besteden aan hun ouderen.

Sewa is een centraal begrip binnen het Hindoeïsme en betekent het belangeloos dienen van anderen met lichaam (Tan), geest (Man) en middelen (Dhan). Het doel van stichting meerSEWA is een duurzaam bewustzijn te creëren bij jongeren over wat er zich op dit moment afspeelt bij hun ouders en grootouders en samen met deze jongeren aan een betere toekomst te werken. Dit wordt gedaan door intensief bezig te zijn met ouderenhulp en vrijwilligerswerk.